Thermal Kozmetikai Kft. webáruház – Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési- és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://thermalkozmetikum.hu és https://thermal-kft.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://thermalkozmetikum/aszf-adatkezeloi-tajekoztato.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Thermal Kozmetikai Kft.

A szolgáltató székhelye: 6070 Izsák, Vasút utca 4.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@thermal-kft.hu

Cégjegyzékszáma: 03 09 103805

Adószáma: 10247785203

Telefonszáma: 06 76 569 148

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: Profitárhely Kft.

 

Meghatározások

 

Az alábbi Szabályzatban nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

2.1.            Felhasználó – minden személy, aki a webáruházat, vagy a webáruházban elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi.

2.2.            Ügyfél – minden természetes személy, aki betöltötte a 14. életévét (ha a személy nem töltötte be a 18. életévét, akkor a szerződés kötéséhez szükséges a törvényes képviselője), aki szerződést köt, vagy szerződést kíván kötni a Szolgáltatóval, és nem végez gazdasági tevékenységet.

2.3.            Fél – Ügyfél vagy Thermal Kozmetikai Kft.

2.4.            Felek – Ügyfél, valamint Thermal Kozmetikai Kft. együttesen.

2.5.            Internetes áruház – a weboldal egy része, amely lehetővé teszi a Thermal Kozmetikai Kft. és az Ügyfél közötti szerződés megkötését az Internetes Áruházban meghirdetett Termékekre vonatkozóan, amely többek között a Terméklapot is tartalmazza.

2.6.            Terméklap – egy aloldal az Internetes Áruházban, amelyen a Termékek bemutatásra kerülnek, valamint itt található az a gomb, amelyre kattintva az Áru a bevásárlókosárba kerül.

2.7.            Bevásárlókosár – az Internetes Áruház egyik funkciója, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára a kedvezmény kódszámának beírását, valamint a megrendeléssel kapcsolatos beállítások és adatok módosítását, mint amilyen a Termék darabszáma, szállítási cím, számlázási adatok, szállítás módja, fizetési mód.

2.8.            Hírlevél – elektronikus üzenet, amelyet a Thermal Kozmetikai Kft. küld azon Felhasználóknak, akik hozzájárultak ilyen hírlevél fogadásához.

2.9.            Ügyfélprofil – Szolgáltató weboldalán történő regisztráció során a Felhasználó által közölt adatok adatbázisa, amely felhasználónévvel és jelszóval van ellátva. A profil lehetővé teszi a Felhasználónak a megrendelések szállítási címeinek mentését, tárolását. Profil létrehozása a weboldalon a Felhasználó által történő regisztrációs adatlap kitöltése és elfogadása során történik. Az oldalon található kérdőív kitöltése után a Felhasználó a mentés gombra való kattintással megerősíti és a visszaigazoló e-mailben található link segítségével aktiválja a profilját, amelyről a Thermal Kozmetikai Kft. visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználónak.

2.10.       Áru – az Internetes Webáruházban vagy a Csomagküldő Szolgálatnál elérhető termékek.

2.11.       Vásárlási feltételek – a vásárlás általános feltételei elérhetőek az alábbi oldalon: https://thermal-kft.hu/aszf-adatkezeloi-tajekoztato

2.12.       Teljesítés – az Ügyfél által kifizetett termékek kézbesítése (a megrendelt termékeket átvételkor fizetheti ki).

 

Alapvető rendelkezések:

3.1.            A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2.            A jelen Szabályzat 2017. május 29. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.3.             A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak –, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

3.4.            A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

A weboldal használatához szükséges technikai feltételek

4.1.       A weboldal használatához szükséges olyan eszköz, amely biztosítja az internet kapcsolatot (pl. számítógép, telefon), valamint megfelelő böngésző (javasoljuk a Mozilla Firefox 15.0-t, vagy frissebb verziót), a weboldal néhány funkciójának használatához a biztonságos adatátvitel érdekében szükség van SSL protokollra, illetve Java Scriptre, a cookie-k engedélyezésére, esetleg Flash-re.

4.2.       A webáruház speciális funkcióinak használatához szükséges felhasználói profil létrehozása, valamint a jelen Szabályzat elfogadása.

4.3.       A Thermal Kozmetikai Kft. fenntartja a jogot a szolgáltatások technikai teljesítésének megváltoztatására, a fennálló jogosultságait és kötelezettségeit szem előtt tartva, s mindezt a technikai lehetőségeinek megfelelően, kijelenti, hogy ezek a változások nem fogják negatívan befolyásolni a szolgáltatás minőségét, valamint nem érintik a Felek jogait és kötelezettségeit.

 

Az elektronikus szerződés

5.1.       A szerződés az elektronikus szolgáltatásról a Thermal Kozmetikai (Szolgáltató) és a Felhasználó között köttetik, miután a Felhasználó kitöltötte a regisztrációs adatlapot a Webáruházban, létrehozta a Felhasználói profilját és aktiválta azt a Thermal Kozmetikai Kft. által küldött visszaigazoló e-mailben az aktiváló gombra való kattintással.

5.2.       A szerződés határozatlan időre köttetik.

5.3.       A Felhasználó bármikor felmondhatja az elektronikus szolgáltatásról szóló szerződést indoklás nélkül.

5.4.       A Felhasználó felmondhatja a szerződést a profilja törlésével, vagy a Thermal Kozmetikai Kft. felé jelzett törlési kérelemmel. A törlés kérelmének jelzése esetén a Thermal Kozmetikai Kft. a kérést a beérkezéstől számított 14 napon belül teljesíti.

5.5.       A Thermal Kozmetikai Kft. megalapozott okok esetén felmondhatja a szerződést, erről a Felhasználót 14 nappal a felmondás előtt az ügyfél által megadott e-mail címre kiküldött levélben értesíti.

5.6.       A Thermal Kozmetikai Kft.-nek joga van azonnal elállni a szerződéstől, amennyiben a jelen szabályzat valamely pontját az Ügyfél megszegi, és Thermal Kozmetikai Kft. felszólítása után 2 munkanappal sem szünteti meg az ilyen magatartását.

 

A weboldalon elérhető szolgáltatások

A Thermal Kozmetikai Kft. a Webáruházon keresztül a következő szolgáltatásokat nyújtja:

6.1.       információadás a Termékekről és a Thermal Kozmetikai Kft. szolgáltatásairól az Ügyfeleknek,

6.2.       lehetőség biztosítása az Ügyfeleknek a termékek és Thermal Kozmetikai Kft. szolgáltatásainak megismerésére,

6.3.       az Ügyfél profiljának fenntartása,

6.4.       hírlevél küldése,

6.5.       rendelések leadásának lehetővé tétele,

6.6.       a Webáruházban elérhető termékek megvásárlása.

6.7.       online bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Részletes információk a szerződéstől való elállás jogáról, a reklamációról, a megrendelt áruk szállításának módjáról és idejéről, fizetési lehetőségekről, a Vásárlási feltételek szabályzatban találhatók.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

7.1.            A megvásárolható termékek körét a Szolgáltató Vásárlási Feltételek szabályzata tartalmazza: https://thermal-kft.hu/vasarlasi-feltetelek/

 

Rendelés menete, szállítási és fizetési feltételek 

8.1.            A rendelés menetét a Szolgáltató Vásárlási Feltételek szabályzata tartalmazza: https://thermal-kft.hu/vasarlasi-feltetelek/

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

9.1.            A megrendelések feldolgozásának leírását a Szolgáltató Vásárlási Feltételek szabályzata tartalmazza: https://thermal-kft.hu/vasarlasi-feltetelek

 

Elállás joga

10.1.        Az elállási jog részletes szabályait és gyakorlásának feltételeit a Szolgáltató Vásárlási Feltételek szabályzata tartalmazza: https://thermal-kft.hu/vasarlasi-feltetelek

 

Szavatosság

11.1.        Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult.  Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

11.2.        A szavatossági idő alatt felmerült, szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

11.3.        A szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott távszámlát. Igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt szállítólevél is tartalmazhat szavatossági feltételeket.

11.4.        Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

Vegyes Rendelkezések

12.1.        Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

12.2.        Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3.        Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.4.        Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

Panaszkezelés rendje

13.1.        Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

13.2.        Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

13.3.        Az írásbeli panaszt a webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Felelősség kizárás

14.1.        Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget.

14.2.        Szolgáltató hangsúlyozza, hogy a weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

14.3.        Szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

14.4.        Előfordulhat, hogy az weboldalon Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

14.5.        A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

14.6.        Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

14.7.        Az weboldalon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

 

Szerzői jogok

15.1.        A weboldalt megtekintő és használó felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

15.2.        A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz Szolgáltató engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a Szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben a Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

15.3.        Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.

15.4.        A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet.

15.5.        A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldal és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

15.6.        Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

15.7.        A Thermal Cosmetics név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

15.8.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Adatvédelem

A Thermal Kozmetikai Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://thermal-kft.hu/aszf-adatkezeloi-tajekoztato

Adatvédelmi tájékoztató és adatkezelési szabályzat Thermal Kozmetikai Kft. termékek vásárlói részére

Az adatkezelési szabályzat célja

Thermal Kozmetikai Kft. a www.thermalkozmetikum.hu és https://thermal-kft.hu/ weboldal üzemeltetője (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Thermal Kozmetikai Kft. a Thermal Kozmetikai Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a thermalkozmetikum.hu/aszf-adatkezeloi-tajekoztato címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét

Thermal Kozmetikai Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Thermal Kozmetikai Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Thermal Kozmetikai Kft.

Székhely: 6070 Izsák, Vasút utca 4.

Adószám: 10247785203

Telefonszám: 06 76 569 148

E-mail cím: info@thermal-kft.hu

Fogalmak

Jelen nyilatkozatban a következő kifejezéseket, szavakat, fogalmakat az alábbiakban meghatározott jelentésnek megfelelően kell értelmezni – a meghatározások a nyilatkozat teljes szövegére érvényesek:

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

különleges adat:

  1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Thermal Kozmetikai Kft. különleges adatot nem kezel, e körbe tartozó adatokat a portál szolgáltatásainak igénybevétele során nem kell megadni.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

portál: Thermal Kozmetikai Kft. szolgáltatásai és termékei bemutatását, elérését biztosító, a Kft ügyfeleivel történő kapcsolattartást támogató, a thermalkozmetikum.hu és https://thermal-kft.hu/ URL-en elérhető online felületek;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Érintett a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a kezelésre jelentkezéskor illetve a portál használatával, az arról elérhető szolgáltatások igénybevételével, a visszahívás funkcióval, illetve az adatok önkéntes rögzítésével adja meg.

Az adatkezelés célja a portálon közzétett információk, szolgáltatások elérésének és jogszerű igénybevételének biztosítása. Thermal Kozmetikai Kft. az érintett által megadott – az adatkezelési cél eléréséhez szükséges és arra alkalmas – adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatások, termékek elérése, megrendelése, a kapcsolódó információk megismerése, az érintettel létrejövő szerződéses kapcsolatból származó kötelezettségek teljesítése és jogosultságok érvényesítése, továbbá a portál és a szolgáltatások jogszerű és biztonságos működtetése, harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében kezeli.

Amikor Ön a www.thermalkozmetikum.hu és a https://thermal-kft.hu/ weboldalt meglátogatja, kis file-ok, ú.n. „cookie-k” (továbbiakban: cookie vagy süti) kerülnek a számítógépére, melyek többféle célt szolgálhatnak. A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Adatkezelő a személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározottaktól eltérő célra nem használja fel. Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adható át. Fenti kitétel nem vonatkozik a jogszabály, bírósági ítélet, vagy más hatósági határozat, kötelező érvényű megkeresés alapján kötelező adattovábbításokra.

A portál, Thermal Kozmetikai Kft. thermalkozmetikum.hu portál kiszolgáló informatikai rendszere, hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A szolgáltató a vendégek érdekében Vendégkartont vezet, amelynek célja, a vendég bőrállapotának rögzítése, és az aktuális kezelés rögzítése. A vendégkarton adatait a vendégek ismerik és szabadon rendelkezhetnek használatukról. Az érintett bármikor kérheti a vendégkartont, csak neki mutatható meg, harmadik félnek semmi esetre sem. Az érintett kérésére a vendégkarton megszüntethető.

A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő weboldalán keresztül a következő személyes adatok kezelésére kerülhet sor:

Név

Telefonszám

Az vendégkartonon a Thermal Kozmetikai Kft. a következő adatok kezelésére kerül sor:

Név

Telefonszám

E-mail cím

Település

Cím

Thermal Kozmetikai Kft. az adatkezelés során megőrzi:

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

A kezelésre jelentkezők személyes adatait a bejelentkezéskor vesszük fel és vezetjük Vendégkartonra, melyeket elzárt helyen tárolunk és kizárólag a Vendég kérésére mutatjuk meg, csak neki.

A weblap látogatóinak adatai

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről.

Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: https://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Az adatkezelés időtartama

A kezelésre jelentkezéskor megadott személyes adatok kezelése a bejelentkezéskor (az adatkezelési hozzájárulás megadásával) kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a vendégkarton egyidejű törlését eredményezi.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozó igénybe vétele

Az adatokat kizárólag az adatkezelő egy személyben kezeli, adattovábbítás nem történik, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A portálon nem történik adatgyűjtés. A visszahívás funkció nem gyűjti az adatokat, csak továbbítja az adatkezelő felé.

A portál tárhely szolgáltatója a Profitárhely Kft, mely nem végez adatfeldolgozást.

Az adatkezelő nevében, vagy érdekkörében eljáró személyek az adatokat nem tehetik közzé, harmadik személyek részére nem adhatják át. Adatkezelő  adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismeri és magára nézve kötelezőnek ismerik el.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén. Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: naih.hu